Uplynulý víkend patřil soumarům

slavnosti
O víkendu se v partnerském městečku Grainetu konaly Originální bavorsko-české soumarské slavnosti. Slavnosti začaly pochodem soumarů již v sobotu dopoledne. Soumarská karavana vyrazila po historické Zlaté stezce z německého Röhrbachu a ve večerních hodinách ukončila pochod ve Fürholzu /nedaleko Grainetu/. „Cesta byla dlouhá asi 18 kilometrů, celkem se pochodu zúčastnilo 45 soumarů a šest koní. Počasí bylo dobré jak pro pěší, tak pro koně“, řekl starosta obce Grainet Kaspar Vogl.
Lenka Houšková

V neděli pokračovaly slavnosti přímo v Grainetu. Po slavnostním průvodu se před kostelem konala mše pod širým nebem. Po mši přivítal grainetský starosta všechny soumary, delegaci z Prachatic – starostu Ing. Martina Malého, místostarostu PaedDr. Jana Klimeše a vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu Jiřinu Dolejškovou a další přítomné hosty, mezi nimiž byl také bývalý starosta Prachatic Ing. Jan Bauer. Kaspar Vogl vyzdvihl ve své úvodní řeči stále se rozvíjející a prohlubující spolupráci mezi oběma partnerskými městy. Ing. Martin Malý poděkoval za pozvání a ocenil velmi důležitou roli soumarů ve vztazích mezi Grainetem a Prachaticemi.

Slavnosti pokračovaly vystoupením historických skupin a také hudební a taneční skupiny Libín S. Počasí slavnostem na rozdíl od minulého roku přálo, takže se všichni návštěvníci mohli v příjemné a přátelské atmosféře bavit až do večerních hodin.