Vláda schválila Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR do roku 2030

logo
Vláda na svém jednání 19. dubna 2017 schválila dokument Strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje země na příští desetiletí. Materiál nastavuje cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrého vládnutí a propojení se světem.
Marie Peřinková

„Strategický rámec Česká republika 2030 definuje cíle pro rozvoj naší země. Jeho naplňování povede ke zvýšení kvality života všech obyvatel a nasměřuje Česko k rozvoji, který je udržitelný po sociální, ekonomické i environmentální stránce,“ shrnul předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Strategický rámec propojuje dva zásadní koncepty: udržitelný rozvoj a kvalitu života. Kvalita života by se měla stát hlavním ukazatelem rozvoje, vhodnějším než klasické ekonomické ukazatele. Ty totiž nejsou schopné popsat rozměr lidského života, jako je zdravotní stav, rovnováha mezi prací a soukromým životem, vzdělávání, kvalita životního prostředí či osobní bezpečí. Strategický rámec má zároveň sloužit jako vodítko pro rozvoj regionů a obcí.

Česká republika 2030 tvoří dlouhodobý rámec pro strategické plánování ve státní správě a umožní transparentně komunikovat dlouhodobé cíle státní správy odborné i široké veřejnosti. Nenahrazuje sektorové dokumenty, ale byla vytvořena ve spolupráci s resorty tak, aby se podle ní mohla orientovat tvorba strategických a koncepčních materiálů, kterých má Česká republika v současné době kolem 150.

Členové vlády a vedoucí ústředních správních úřadů byli pověřeni, aby zajišťovali soulad resortních strategií a koncepcí se Strategickým rámcem Česká republika 2030. Garantem tohoto souladu bude Úřad vlády ČR, který každé dva roky představí Zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti. Neziskové organizace, firmy i akademické instituce budou vyzvány, aby zpracovaly k této zprávě zprávu stínovou. Na základě jejich důsledného porovnání bude vedena celospolečenská diskuse o dlouhodobém rozvoji Česka.

Více o strategickém rámci Česká republika 2030 najdete na webu www.cr2030.cz

Převzato z tiskové zprávy a z webu cr2030.

 

JAK SE ZAPOJIT

Strategický rámec Česká republika 2030 ukládá úkoly primárně státní správě. K aktivnímu podílu na jeho naplňování jsou však zváni a vybízeni všichni občané a občanky, firmy, sociální partneři, či neziskové organizace. Jak se můžete zapojit do jeho naplňování vy?

Jako jednotlivec

 

Každý den děláme desítky rozhodnutí, které ovlivňují budoucnost ČR.

 

Jako firma

 

Firmy tvoří bohatství naší společnosti a jsou v oblasti udržitelného rozvoje klíčovými hráči.

 

Jako nezisková organizace

 

Neziskové organizace jako hrají zásadní roli při vyvažování vlivu veřejné správy a soukromých firem.

 

Jako obec nebo region

 

Rozvoj a kvalita života se rozvíjí převážně v místech, kde žijeme.

 

Jako jednotlivec

Pokud chodíte do práce pěšky či jezdíte na kole, šetříte energiemi, angažujete se v neziskové organizaci nebo obci, třídíte odpad či se angažujete v odborech v práci, není to jen pro váš dobrý pocit, ale také tím přispíváte ke své kvalitě života a k udržitelnému rozvoji.
Jedná se o malé kroky, které dohromady mohou udělat velkou změnu pro kvalitu vašeho života i pro rozvoj, který nebude na úkor přírody nebo společnosti. I tak lze přispět k naplňování cílů, kterých chce Česká republika dosáhnout do roku 2030.Další inspirace:

> Evropský týden udržitelného rozvoje
> Umění žít Hnutí Duha

Jako firma

Firmy tvoří bohatství naší společnosti a jsou v oblasti udržitelného rozvoje klíčovými hráči. Jsou to ony, které mohou prosazovat inovace šetrnější k životnímu prostředí, ovlivňovat pracovní podmínky svých zaměstnanců a zaměstnankyň nebo ovlivňovat rozvoj v jiných zemích. Proto firmy klíčovým partnerem státní správy v otázce udržitelného rozvoje. Ať už se firma rozhodne pro lokální výrobu, cíleně snižuje emise skleníkových plynů u svých produktů nebo dbá na dodržování sociálních práv svých zaměstnanců, všemi těmito kroky přispívá k naplnění cílů, které Česká republika 2030 stanovuje.

 
Další inspirace:

> Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
> Ceny SDGs.

Jako nezisková organizace

Strategický rámec Česká republika 2030 pokrývá velké množství témat, od ochrany přírody, čisté ekonomiky, rovnosti mužů a žen, rozvoje obcí až po vzdělávání. Neziskové organizace jako hrají zásadní roli při vyvažování vlivu veřejné správy a soukromých firem. Díky vaší práci se daří nejen upozorňovat na akutní i dlouhodobé problémy, ale vzniká i aktivní společenství občanů, ochotných hledat v dialogu s dalšími partnery ta nejlepší řešení pro dobrý život.

 
Další inspirace:

> Měj se k světu
> České fórum pro rozvojovou spolupráci
> sdružení Zelený kruh

Jako obec nebo region

Rozvoj a kvalita života se rozvíjí převážně v místech, kde žijeme. Udržitelná sídla vznikají v dialogu mezi radnicí a místními občany, firmami, neziskovým sektorem a akademickou obcí. Taková sídla rozumně plánují svůj rozvoj s ohledem na zajištění dostupných služeb pro obyvatele, stejně jako na rozvoj kulturního dědictví i nutnou adaptaci na změnu klimatu.


Další inspirace:

> Dobrá praxe, Národní síť zdravých měst