Zahájení svozu bioodpadu

bioodpad
Ve středu 5. dubna 2017 bude zahájen svoz bioodpadu.
Lenka Machartová

Pravidelný týdenní svoz bioodpadu ve městě Prachatice a osadách bude i v letošním roce probíhat ve středu, případně i čtvrtek dle kapacitních možností Technických služeb s.r.o., a to do konce měsíce října 2017.