Aktuálně

husa
Životní prostředí
Státní veterinární správa vydala informační leták o ptačí chřipce.
Lenka Houšková
poukázka na elektro
Životní prostředí
Vyhrát v soutěži poukázku na nákup libovolného elektrospotřebiče v hodnotě 3 tisíce korun mohou návštěvníci adventní akce v Prachaticích. Stačí, když do stánku neziskové společnosti ASEKOL na Velkém náměstí v neděli 11. prosince od 9:00 do 18:30 hodin přinesou drobná vysloužilá elektrozařízení – jako například mobilní telefon, notebook, počítačovou myš, digitální fotoaparát apod.
Lenka Houšková
oběhové hospodářství
Životní prostředí
„Přeměna odpadů na zdroje“ je celostátní soutěž Ministerstva průmyslu a obchodu. S cílem představit odborné i občanské veřejnosti úspěšné výrobky a projekty, které ukazují správnou cestu k šetrnému nakládání se zdroji novým netradičním využitím druhotných surovin.
Lenka Machartová
sběrný dvůr
Životní prostředí
K prvnímu výročí fungování Sběrného dvoru a Kompostárny v Krumlovské ulici proběhl v pátek 21.10.2016 Den otevřených dveří pro žáky všech prachatických základních škol.
Lenka Machartová
DDM Prachatice
Životní prostředí
Dne 1. 11. 2016 získaly děti z přírodovědných kroužků při DDM Prachatice 2. místo v krajské soutěži v oblasti ochrany životního prostředí Jihočeská ratolest 2016, vyhlašované Jihočeským krajem a spolkem Krasec.
Lenka Houšková
bioodpad
Životní prostředí
Pravidelný týdenní svoz bioodpadu ve městě Prachatice a osadách, ve středu a čtvrtek, bude probíhat do konce měsíce října.
Lenka Machartová
komín
Životní prostředí
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
Marta Zifčáková
houby
Životní prostředí
ZŠ Vodňanská Centrum ekologické výchovy Dřípatka ve spolupráci s A Rocha v ČR si dovoluje pozvat všechny zájemce z řád široké veřejnosti ve dnech 22. - 25.9.2016 na tradiční Výstavu hub v prostorách Arkádách Staré radnice.
Marie Peřinková
les
Životní prostředí
V České republice zaujímají lesy výměru více než 2 miliony 660 tisíc hektarů. 60% plochy vlastní stát, 23 % plochy všech lesů představují soukromé lesní majetky a 17 % plochy všech lesů tvoří obecní majetky. Když jsme v lese, jsme vlastně u někoho na návštěvě a tak bychom se měli také chovat.
Jana Hulešová

Stránky