Aktuálně

lesy
Životní prostředí
Navzdory zvýšeným dešťovým srážkám v posledním období je stále nedostatek podzemní vody. Odumírání stromů tak nadále pokračuje.
Jana Hulešová
odpady
Životní prostředí
Od roku 2011 ve městě Prachatice probíhá sběr použitých potravinářských olejů a tuků do speciálních nádob, tmavě zelených plastových popelnic.
Lenka Machartová
přehlídka
Životní prostředí
Ve dnech 11.– 15.května 2016 proběhne v sále kulturního domu Čkyně tradiční výstava mysliveckých trofejí zvěře ulovené v mysliveckém roce 2015/16.
Alena Veleková
tašky
Životní prostředí
Město Prachatice, odbor životního prostředí v rámci projektu „Bioodpad řešíme společně“, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce připravil na podporu třídění odpadů, pro občany města Prachatice žijící v sídlištní zástavbě, tašky na třídění odpadů.
Lenka Machartová
bioodpad
Životní prostředí
Ve středu 6. dubna proběhl první svoz bioodpadu v letošním roce.
Lenka Machartová
žižaly
Životní prostředí
Semináře zaměřené na bioodpad, kompostování a třídění se uskutečnily za podpory projektu „Bioodpad řešíme společně“, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Marie Peřinková
kontejnery
Životní prostředí
S podzimem loňského roku jsme úspěšně zahájili svoz bioodpadu v Prachaticích a i v roce 2016 budeme pokračovat.
Lenka Machartová
knihy
Životní prostředí
Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s městem Prachatice a společností KreBul o. p. s. zve všechny zájemce o úspory energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění ve svých rodinných domech na seminář.
Marie Peřinková
popelnice
Životní prostředí
Občané města Prachatice a městských osad vyprodukovali v roce 2015 celkem 3511 tun komunálních odpadů, z toho 1807 tun směsného komunálního odpadu, tj. 164 kg na 1 obyvatele. Vytřídili 117 tun barevného a čirého skla, 117 tun plastů, 152 tun papíru, 23 tun železa a 68 tun vyřazeného elektrozařízení.
Lenka Machartová

Stránky