Aktuálně

bioodpad
Životní prostředí
Zveme Vás na seminář určený prachatické veřejnosti, který se uskuteční v úterý 12 .ledna od 14,00 hodin v klubovně Městské knihovny v Prachaticích. Seminář je součástí projektu Bioodpad řešíme společně, podpořeného z Programu švýcarské české spolupráce.
Marie Peřinková
záchytné kotce
Životní prostředí
Město Prachatice touto cestou děkuje za veškeré dary shromážděné při akci organizované paní Jitkou Bestrejkovou, která se každý rok domluví s přáteli a společně vyberou útulek, který následně obdarují.
Marta Zifčáková
Životní prostředí
Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji" se uskuteční dne 30.11.2015 od 16:00 hodin v komunitní místnosti zdravotně postižených a seniorů, SNP 559, Prachatice.
Marta Zifčáková
kontejnery
Životní prostředí
To, že v Prachaticích třídíme použitý textil, není žádnou novinkou. Do stávajících dvou kontejnerů, a to na parkovišti na Horním náměstí a dále pak za poliklinikou směrem k ČSOB, bylo jen v letošním roce 2015 již odloženo úctyhodných 32 tun textilu, obuvi a hraček.
Lenka Machartová
pes
Životní prostředí
Jako již několik let zpětně i v letošním roce zažádal Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí o poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu Jihočeského kraje, na podporu činnosti útulků pro zvířata. V letošním roce byla městu Prachatice přidělena částka ve výši 48 000,- Kč.
Marta Zifčáková
sběrný dvůr
Životní prostředí
Město Prachatice uspořádalo ve dnech 9. a 10. října Den otevřených dveří v novém sběrném dvoru a kompostárně v Krumlovské ulici. Mezi městem a sběrným dvorem byla po oba dny zajištěna autobusová kyvadlová doprava.
Josef Starý
komín
Životní prostředí
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí informuje veřejnost o spuštění nových webových stránek pro kotlíkové dotace.
Marta Zifčáková
formulář
Životní prostředí
Pro majitele rodinných domků, kteří vytápějí domácnost převážně kotlem na tuhá paliva se otevírá možnost získat část finančních prostředků na jeho výměnu prostřednictvím dotace Jihočeského kraje.Vyhlášení výzvy pro se předpokládá začátkem roku 2016.
Marie Peřinková
knihy
Životní prostředí
Změna systému odpadového hospodářství města Prachatice, spočívající v zavedení třídění bioodpadu a zahájení provozu na kompostárně a sběrném dvoře v Krumlovské ulici si vyžádala změnu legislativy města.
Marie Peřinková
jak kompostuje příroda
Životní prostředí
Praktický seminář na téma jak využít odpady, které by jinak skončily v koši. Poslední ze tří praktických seminářů se uskuteční v úterý 29.9. od 17,00 hodin v domě Křižovatka u parku. Seminář je součástí projektu Bioodpad řešíme společně, podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Marie Peřinková

Stránky