Aktuálně

pozvánka
Životní prostředí
Dva praktické semináře jsou součástí projektu Bioodpad řešíme společně, podpořeného z Programu švýcarské české spolupráce. Oba se konají v Domě Křižovatka u parku, vždy od 17,00 hodin v úterý 8. září a 29.září.
Marie Peřinková
dvur
Životní prostředí
Sběrný dvůr i Kompostárna v Krumlovské ulici jsou připraveny na zahájení provozu. Brány obou zařízení se poprvé otevřou v úterý 1. září. Občané ve sběrném dvoře odložit všechny druhy komunálních odpadů, nebezpečné odpady i bioodpady (trávu, větve apod.). Rovněž zde mohou zdarma odevzdat použitá elektrozařízení.
Marie Peřinková
radnice
Životní prostředí
Město Prachatice ve spolupráci s Technickými službami Prachatice s.r.o. zavede od září pro občany města oddělený sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen bioodpad).
Josef Starý
pozvánka
Životní prostředí
V sobotu 29.8.2015 sraz v 8,20 na vlakovém nádraží, návrat kolem 14,00, pojedeme vlakem do Rohanova, pak asi 5ti kilometrový okruh pěšky.
Marie Peřinková
exkurze
Životní prostředí
Pro exkurzi do kompostárny v Písku jsme zvolili termín 12. srpna. Neočekávali jsme, že nás čeká jeden z velmi teplých letních dnů a budeme tomu muset program přizpůsobit. Návštěva vesničky z 12. století v Zážitkovém parku Zeměráj Kovářov se právě z tohoto důvodu neuskutečnila, ale rozšíření programu v Písku to účastníkům plně vynahradilo.
Marie Peřinková
včelaři
Životní prostředí
V podvečer 1.7.2015 se na včelnici ZO ČSV v Prachaticích uskutečnilo setkání místních včelařů s realizátory projektu Bioodpad řešíme společně, podpořeného z Programu švýcarsko - české spolupráce.
Marie Peřinková
osvědčení
Životní prostředí
Občané města Prachatice vytřídili v loňském roce z komunálního odpadu 110 tun barevného a čirého skla, 111 tun plastů, 166 tun papíru a 13 tun železa.
Josef Starý
centrum ek. výchovy
Životní prostředí
Centrum ekologické výchovy Dřípatka si Vás dovoluje pozvat dne 12.6.2015 od 9,00 hodin.
Marie Peřinková
kotce
Životní prostředí
Záchytné kotce města Prachatice již řadu let slouží k umisťování opuštěných a zatoulaných psů. Jejich provoz plně hradí město ze svého rozpočtu, pokud se nepodaří získat jiné, doplňkové zdroje financování např. z dotačních titulů nebo z darů.
Marta Zifčáková
měřič
Životní prostředí
Začátkem května došlo k výměně automatické imisní monitorovací stanice v Šeříkové ulici na Skalce. Výměnu zajistil a stanici bude provozovat Český hydrometeorologický ústav.
Marie Peřinková

Stránky