Aktuálně

stromy
Životní prostředí
Tak to je nejenom název projektu, který škola zaslala v rámci výzvy nadaci Partnerství k posouzení, ale hlavně největší strom na pozemku školní zahrady, lípa velkolistá s krásnými srdčitými listy a omamně voňavými květy.
Marie Peřinková
kompostér
Životní prostředí
Město Prachatice se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, který získal dotaci na pořízení zahradních domácích kompostérů. V dubnu 2015 získáme 350 ks kvalitních kompostérů o objemu 450 l.
Josef Starý
popelnice
Životní prostředí
Ve městě je rozmístěno 6 zelených plastových nádob (popelnic) na použité potravinářské oleje z domácností. Cílem instalace byla možnost třídění dalších domovních odpadů, které jinak končí ve veřejné kanalizaci.
Josef Starý
pes
Životní prostředí
Se začátkem nového roku je tu opět otázka, zda bude lepší než ten rok předešlý a to nemám na mysli pouze ve vztahu k lidem, ale i ke zvířatům. Budou opět někteří lidé tak bezohlední a lhostejní ke svým čtyřnohým mazlíčkům a skončí opět v záchytných kotcích?
Marta Zifčáková
Bioodpad
Životní prostředí
V návaznosti na realizaci stavby nového sběrného dvora a kompostárny, získání dotace na projekt Systém odděleného sběru Prachatice a též zapojení města Prachatice do projektu SMOJK, ze kterého získáme domácí kompostéry, jsme v srpnu požádali o dotaci na projekt „Bioodpad řešíme společně“. z II. výzvy Fondu environmentální odbornosti, program Švýcarsko-česká spolupráce.
Marie Peřinková
Torzo Osecká
Životní prostředí
Město Prachatice bylo i v letošním roce úspěšné se svou žádostí o grant Krajského úřadu Jihočeského kraje - Grantový program Rozvoj venkova a krajiny, Opatření Rozvoj venkova a krajiny, Podopatření Tvorba krajiny a podpora biodiverzity - na ošetření vybraných památných a významných stromů ve svém správním obvodu.
Lenka Vokatá
Pozvánka
Životní prostředí
Obyvatelé Přímé ulice se v sobotu 18.října sejdou na brigádě a společně vytvoří záhon na principu přírodních zahrad.
Marie Peřinková
Životní prostředí
Desátá hodina dnešního dopoledne byla pro šestici žáků prachatických škol malinko jiná. Dostali pozvání na vernisáž svých obrázků. Autoři vystavených prací jsou Barbora Paclíková, Petra Vokounová, Tomáš Soumar, Veronika Staňková, Ivana Dudlová a Radim Dudla.
Marie Peřinková
Životní prostředí
Záchytné kotce města Prachatice již řadu let slouží k umisťování opuštěných a zatoulaných psů. V loňském roce se do kotců dostali i psi, kteří byli na základě rozhodnutí Městského úřadu Prachatice, odboru životního prostředí odebráni majitelům z důvodu jejich týrání.
Marta Zifčáková

Stránky