Aktuálně

Životní prostředí
V letošním roce uspělo Město Prachatice se žádostí o finanční prostředky z Grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, opatření „Tvorba krajiny a podpora biodiverzity“ a získalo dotaci ve výši 30 000 Kč na ošetření památných stromů – lípy v Husinci, lípy ve Strunkovicích nad Blanicí a lípy u kapličky při cestě od Chluman do Budkova.
Lenka Vokatá
Životní prostředí
Soutěž organizuje CEV Dřípatka a je určena pro žáky 1 až 9. tříd základních škol. Mohou se zapojit kolektivy tříd i jednotlivci.
Marie Peřinková
Životní prostředí
V roce 2005 byl zpracován Plán odpadového hospodářství města Prachatice, z něhož vyplynulo, že stávající sběrný dvůr v Mlýnské ulici nebude do budoucna vyhovovat stále náročnějším požadavkům legislativy v odpadovém hospodářství.
Josef Starý
Životní prostředí
Jihočeský kraj připravuje Program rozvoje Jihočeského kraje na období 2014 – 2020. Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí zveřejnilo návrh koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 – 2020“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.
Marie Peřinková
Životní prostředí
Sbíráme i v Prachaticích. V Jihočeském kraji bylo v roce 2012 podle dat společnosti ECOBAT odevzdáno k recyklaci rekordních 35 303 kilogramů přenosných baterií a akumulátorů, což představuje 0,055 kg na jednoho obyvatele regionu.
Josef Starý
Životní prostředí
Vodní zákon stanovuje pravidelné technickobezpečnostní prohlídky vodních děl. Pro kategorii II., do které spadá i Husinecká přehrada je stanoven interval 2 roky.
Marie Peřinková
houba
Životní prostředí
Centrum ekologické výchovy Dřípatka ve spolupráci s A Rocha v ČR si dovoluje pozvat všechny zájemce ve dnech 19. - 22.9. 2013 na tradiční výstavu hub.
Marie Peřinková
Životní prostředí
Životní prostředí
Středeční bouře zasáhla i Štěpánčin park, větrný vichr vylomil lípu, ta spadla na altánek, který se pod její tíhou sesunul k zemi.
Marie Peřinková
penezenka
Životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí připravilo program na podporu výměny kotlů v oblastech postižených letošními povodněmi.
Marie Peřinková

Stránky